Disclaimer
 
Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, desondanks is het echter mogelijk dat de informatie, die op onze website wordt gepubliceerd, onvolledig is of onjuistheden bevat. Praktijk Qori K’ente kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onvolkomenheden in deze website. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Praktijk Qori K’ente kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de informatie op deze website. Praktijk Qori K’ente is evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van gebruik van informatie die via deze website is verkregen.

Qori K’ente  stelt zich niet aansprakelijk voor enig psychisch of ander lijden of schade, dat voortkomt uit consulten en participatie aan activiteiten.