Fotoreading/ healing
 


Fotoreading/ healing


Deze sessie bestaat uit een reading waarin tevens een heling plaats vind op afstand. Daarna krijgt u een verslag per mail toegestuurd. Indien u een reading wilt hebben kunt u een foto mailen naar sylvia@qorikente.com en krijgt u een bevestiging toegezonden. Ik vraag altijd om persoonlijke telefonische toestemming aan degene waarvoor de reading gedaan wordt. Dit om ten allen tijden de privacy en vrije wil van ieder persoon te respecteren en te waarborgen. Uitzondering hierop zijn kinderen onder de acht jaar. Ik zal tijdens de reading toestemming vragen via hun hogere zelf. Dit is omdat als er problemen spelen bij zeer jonge kinderen het voor hen vaak te moeilijk is in te schatten of uit te leggen wat een reading of healing inhoud. Toestemming gaat dan via de ziel van het kind.

Na overmaking van 95,- euro op bankrekekeningnummer Rabobank 1387 54 624 tnv Sylvia van Dinter, met vermelding van fotoreading plus de naam van degene waar de reading voor is, zult u zo spoedig mogelijk uw mail met het verslag thuis gezonden krijgen.