Inca Sjamanisme
 
Inca Sjamanisme
Volgens de Qeros sjamanen;
de Qeros zijn de laatste rechtstreekse afstammelingen van de Inca's


Inhoud:
    ē Sjamanisme
   
ē De vier windrichtingen
   
ē De hemel- en aarde-energie
   
ē Despacho's
   
ē Training Inca sjamanisme, Nusta Karpay, Munay-Ki


Sjamanisme
In het westen identificeren we ons met de materie. De Sjamaan identificeert zich met de energie die van nature oneindig is. Een sjamaan is ook een verhalenverteller en gelooft dat je je eigen verhaal kunt regisseren hier op aarde. Gedachte is ook een energie en energie volgt gedachte.

Ware genezing is niets minder dan ons openstellen voor een visioen van onze genezen natuur en de ervaring van oneindigheid; ware genezing komt dan ook voort uit een ervaring van de oneindigheid.

Sjamanen stappen uit de tijd en staan met een been in de materie en met een been in de geestelijke wereld. Je moet de oneindigheid ervaren om het te kunnen begrijpen.

De weg van de Sjamaan, is een pad van macht, van rechtstreekse verbondenheid met de krachten van de spirituele wereld. Het vereist een rechtstreeks ervaren van de spirituele krachten op hun eigen gebied, in de oneindigheid. Er vindt een fantastische genezing plaats wanneer we ons verenigen met de krachtige energieŽn van de wereld van het licht.

In dit proces schudt je je identiteit met je beperkte zelf af en ervaar je een grenzeloze eenheid met de schepper en de schepping.

De Incasjamaan werkt met een mesa. Dit is een geboortekleed waarin zich stenen bevinden. Deze stenen heten kuja's en zijn levende stenen die verbonden zijn met andere Incasjamanen en ze hebben ieder een bijzondere betekenis en energie. Ook werkt de Sjamaan veel met de adem; de adem is ons leven.
Met de helingtechnieken van de sjamaan worden de zware energieŽn, ontstaan door bijvoorbeeld trauma's, verdriet of ziektes getransformeerd naar licht waardoor ons leven aanzienlijk verbetert. Het wordt werkelijk lichter in ons lichaam en ons leven.

De Sjamaan werkt met de vier windrichtingen en de hemel en aarde-energie. De symbolen van de vier windrichtingen zijn archetypische beelden die oerenergieŽn vertegenwoordigt. Het kruis in de vier windrichtingen vertegenwoordigen het mannelijke en vrouwelijke aspect. Samen met de hemel en aarde-energie zijn het dus zes energieŽn die met de Sjamaan in het midden de zeven organiserende principes van het universum vertegenwoordigen.


De vier windrichtingen

Het Zuiden de Slang, Great Serpent
De slang staat voor het bindende en scheppende principe maar ook voor kennis en genezing. Verder vertegenwoordigt de slang het vrouwelijke, de vruchtbaarheid en seksualiteit. Het is de essentiŽle levenskracht die naar vereniging en schepping streeft. Het staat ook voor levenslust en werkt geleidelijk en in toenemende mate.

Het Westen de Jaguar, Otorongo
De jaguar is het vernieuwende. Het staat voor leven en dood en werkt plotseling transformerend. De Jaguar leert ons het oude zelf te begraven om over te springen op wie we willen worden. Hij helpt te vernietigen wat moet sterven om het nieuwe geboren te laten worden. Hij vertegenwoordigt voor de Sjamanen ook de geest van het regenwoud en transformeert de zware energieŽn. Hij is de beschermer van al het leven en in de genezende cirkel behoedt hij ons tegen negatieve energieŽn. Jaguar komt van pas als je in crisis verkeert en je het gevoel hebt dat je leven is verwoest.

Het Noorden de Kolibrie, Hummingbird
De kolibrie geeft ons de moed die nodig is voor onze heroÔsche reis van evolutie en groei en brengt ons terug bij de bron waar onze geest ontstond. In dat voorouderlijke bloembed kunnen we ons laven aan de nectar van ons leven. Levende wezens willen verkennen en ontdekken, dit inzicht is in ieder van ons aanwezig.

Wanneer we de roep van de kolibrie negeren,
beginnen we te sterven.
Wanneer we het verlangen van onze ziel om te groeien tegenwerken,
beginnen we weg te kwijnen.


Het Oosten de Adelaar, Condor
De adelaar is het transcenderende principe van het Zelf. Het staat voor visie, helderheid en de leidende visie op ons leven. De ogen van de condor zien het verleden en de toekomst. Dit is geen verstandelijk inzicht maar een roep die voert naar je bestemming en waarbij je alles uit je menselijke mogelijkheden kunt halen.
De adelaar stelt ons in staat ons te verheffen boven wereldse voorstellingen die ons leven in beslag nemen en onze energie en aandacht opslorpen. De adelaar geeft ons vleugels om ons naar de hoge toppen dicht bij de hemel te voeren. De adelaar en condor vertegenwoordigen beiden het zelfoverstijgende principe van de natuur. Hij helpt ons ook bij traumaīs uit het verleden te verwerken.

De hemel- en aarde-energie

De Hemel, Vader Zon, Intitaytay
Vader zon is de scheppende levenskracht, het onveranderlijke, de beschermer, het bestendige.

Het is de Vader die ons nooit zal verlaten


De Aarde, De Moeder, Pachamama
Moeder aarde staat voor het ontvankelijke, voedende en veranderlijke. Haar kracht is vergaan en vernieuwen.

Het is de Moeder die ons altijd zal voeden

Het veranderlijke omvat het onveranderlijke,

De donkere schoot van de ruimte omvat de Zon,

Thuiskomen bij de oermoeder en Vader is genezend voor de wonden uit onze jeugd.


Despacho's
Een despacho is een zeer krachtige gebedsheling waarbij de priester-sjamaan zijn of haar gebeden met de adem en intentie verbindt aan de verschillende natuurlijke materialen waarmee hij of zij een mandala creŽert. De krachten uit de onzichtbare wereld worden daarbij voelbaar en merkbaar. Zij worden middels de despacho gebundeld en gericht voor specifieke en gewenste heling en groei in de wereld. De despacho wordt daarna in het vuur geofferd aan de Grote Geest en de spirits en helende krachten die hier naartoe komen en hierbij aanwezig zijn, worden door de priester-sjamaan bij de mensen naar binnen gebracht en brengen hun heling.
Het maken van een despacho is een gemeenschappelijk gebeuren en opent het hart van allen die daarbij aanwezig zijn. Het is een prachtig ritueel waarmee men in harmonie komt met de mensen, aarde en schepping. Het maken van een despacho is een daad van het hart en draagt een grote eenvoud en schoonheid in zich.


Training Inca Sjamanisme, wedergeboorte van het Zonne- Christuskind
. Deze training brengt je in je lichaam en voert je naar je bestemming. Je gaat je geheelde staat NU leven en droomt je eigen wereld in wording. We gaan o.a. werken met mythishe verhalen, sjamanistishe rituelen, meditaties, despacho's, initiaties, dromen, onder- midden- en boven wereld, de dood van een sjamaan, het creŽeren van je eigen Heilige Mesa, de vier windrichtingen, voorouderlijke lijnen, verwijderen van energetische en karmische banden, het Heilige Huwelijk, geboorte van het Zonnen- Christuskind en Eenheidsbewustzijn. Na deze training ben je een Full-mesa carrier en verbonden met de lineage van healers van de Inca sjamanen. Voor data zie agenda.
Lees meer >>

Nusta Karpay
is een drie daagse Master workshop voor de heling van alle vrouwelijke aspecten in ons zelf. Het zijn zeven inwijdingen verbonden met de heilige bergen, Nusta's  in Peru en deze pure liefdevolle energie brengt ons op een diep niveau in contact met Moeder Aarde, Pachamama en de ware vrouwelijke energie. We zijn aan het eind van het yange tijdperk en deze yinne energie zal ons en Moeder Aarde helpen terug in balans te brengen.  Lees meer >>

Munay- Ki het transformeren van de oude, verdichte energieŽn heeft als gevolg dat we meer lichtwezens gaan worden  van "Homo Sapiens" tot "Homo Luminus" waardoor we tot op DNA-niveau voorbereid zullen zijn op de overgang van het nieuwe lichttijdperk. De Munay- Ki zijn hierbij beangrijke initiaties. Lees meer >>

AS THE CRISTAL SPIRIT ARISES OUT OF THE WATER, THE NEW TIME HAS COME

bron: Incasjamanisme, Dr Alberto Villoldo, Healing volgens de sjamanen

Don Sebastian en Donna Paulina