Training Inca sjamanisme
 

Training Inca Sjamanisme, wedergeboorte van het Zonnen- Christuskind

Tijdens de training gaan we het Pad van de vier winden van verandering
belichamen en intergreren. Dit pad zal je een diepe heling en groei brengen
dat je naar het centrum van jouw wereld brengt. Zij brengt je in contact
met je innerlijk, het mysterie dat in je leeft en opent je voor de magie van
het leven.

Dit helende pad dat je leert leven vanuit je hart, bestaat uit vier stappen
waarin je de vier winden der verandering belichaamt. Deze vier winden zijn
de vier krachten die evolutie, groei en heling mogelijk maken en die overal in
de natuur en schepping worden gerefecteerd. De vier winden staan ook wel
voor 'de´vier aangezichten Gods´.

Op het pad van de heler belichaam je de verbindende kracht van het uni-
versum, de Liefde als Kracht, welke alles in de schepping met elkaar verbind.
Je gaat voornamelijk werken aan al je moeilijkheden in het nu.

Op het pad van de Krijger belichaam je de vernieuwende of ontbindende kracht, welke alles in de schepping weer uiteen doet vallen om een nieuw evenwicht op een hoger en meer verfijnd plan mogelijk te maken. Hier werk je ook met je voorouderlijke lijnen.

Dit brengt je op het pad van de Wijze waar je de zelfoverstijgende kracht belichaamt en je thuis komt in het diepst van je wezen, je ziel. Hier ga je het ´kleine ik´ontmantelen en geef je al je leraren aan het vuur. Je leert drinken van de nectar van het leven.

Tenslotte belichaam je het pad van de Ziener de intergrerende en omvattende kracht die je ziel laat versmelten met het collectieve Hart. Tijdens deze richting gaan we met onze vluchroutes en de emoties en overtuigingen die je daaromtrent ontwikkelt hebt werken en ga je tenslotte als 'de Condor Ziener', het grote geheel zien.

In ons allen ligt het ´Inca zaad´besloten als dit ontwaakt zul je één worden met de Schepper en in het Christuslicht ontwaken (God in ons). Dit kun je ondermeer bereiken als je drie ogen van licht Munay, het hart, Yankee, het handelen en Yatzee het denken op één lijn liggen, dan treed als vanzelf verlichting op.

Wanneer je het pad van de vier windrichtingen loopt (de vier aangezichten van God) worden deze energieën je eigen en kom je in je centrum; alles valt op haar plek en je kunt je bestemming gaan leven. Je bent afgestemd op het grotere geheel en wordt gedragen in licht, kracht en liefde. Je beseft dat ieder zijn eigen eigenheid heeft en dat mag uitdragen in deze wereld waarin we onze talenten delen en onze moeilijkheden samen dragen. Je komt thuis in jezelf en voelt je veilig op Moeder Aarde omdat je weet dat je ziel je altijd zal leiden naar jouw bestemming.

De onderwereld (de innerlijke wereld of onbewuste), de bovenwereld (de hemel) komen samen in de midden wereld (de wereld waar wij leven) en alles wordt één. Het pad van de Inca is een helingspad waarin je tot diepe inzichten en transformaties komt en waarbij de rituelen je in je lichaam brengen en de Initiaties je transformeren van Homo Sapiens tot Homo Luniness, We brengen de hemel op aarde, het licht en de liefde in de materie, zodat we ons innerlijk licht kunnen laten stralen in deze materiële wereld en Meesters worden over de tijdslijnen dimensies en materie. Zo kunnen we zelf onze wereld in wording kunnen gaan dromen!
Don Mareano & Don Alejandro
Donna Paulina, Sylvia, Don Sebastian