Skulls History
 
De geschiedenis van de Kristallen Schedels
Reptielenbrein

Het oudste en letterlijk het diepst liggende deel van ons brein,
de hersenstam, ontwikkelde zich meer dan 500 miljoen jaar ge-
leden, nog voordat er zoogdieren waren. De hersenstam wordt
wel het R-brein of reptielenbrein genoemd, omdat het lijkt op de
hersenen van reptielen. De hersenstam bestuurt de meest basale
biologische functies, zoals de ademhaling en de hartslag, en
geeft signalen als er roofdieren of prooien in de buurt komen.

Reptielen zijn letterlijk en figuurlijk koudbloedige dieren. Ze hebben de reputatie de meest egocentrische, op eigenbelang gerichte dieren op aarde te zijn. Zo eten hagedissen wel eens hun eigen jongen op. We kunnen het R-brein daarom met recht het 'asociale' brein noemen. In dat licht bezien is het misschien maar goed dat er onder de bestaande reptielen niet één is die we tot onze directe voorouders kunnen rekenen.

Fossielenonderzoek wijst erop dat de reptielen waaraan we het meest verwant zijn de zoogdierachtige reptielen waren, die therapsida worden genoemd. Lang voor de dinosaurussen bevolkten therapsida onze wereld in groten getale. Sommige soorten waren planteneters, andere vleeseters, en die laatste, waarvan wij afstammen, leken veel op wolven. We kennen immers het gezegde: "Een wolf in schaapkleren!"

De ontwikkeling van de mens als sociaal wezen en als 'gezinsverzorger' valt samen met de overgang van reptiel naar zoogdier, die vermoedelijk met de therapsida begon, en de daarmee gepaard gaande uitbouw van de hersenen met een 'sociaal-emotionele' afdeling, het E-(emotionele) brein, ook wel het limbische systeem genoemd.

We laten de schepping van de soort mens, zoals vermeld op oeroude Sumerische kleitabletten even buiten beschouwing, anders wordt het teveel voor nog niet ontwaakte zielen. En dat is nu net de doelgroep die we met onze artikelen, healingen en lezingen willen wakker schudden uit de 'Droom die men het Leven noemt'. Dit artikel vraagt overigens nogal wat van onze beide hersenhelften!

Op onze website staan, nu waarschijnlijk in het archief, onder de navigatieknop 'Ammi Shaddai', maar zeker ook onder 'Science', verschillende artikelen die gewijd zijn aan Annunaki, Nephilim en andere buitenaardse culturen. Als je nog steeds denkt dat de Aarde de enige bewoonde planeet is, of als je nog steeds denkt dat wij een technologisch geavanceerde beschaving kennen, lees je niet verder.

De synchroniciteit van deze fase in de menselijke evolutie is zo hoog dat ik op dezelfde avond dat ik het artikel over fossielen uit het Pleistoceen in de Noordzee las, een Assayya Nieuwsbrief verstuurde over Kristallen Schedels. De hoge synchroniciteit liet mij ook vanmorgen niet met rust, en op mijn surfen naar het reptielenbrein kwam ik 'toevallig' uit bij een artikel over Kristallen Schedels.

Er zijn nogal wat Galactische oorlogen gevoerd om de heerschappij van deze planeet aan de uiterste rand van de Schepping. Het is in dat opzicht opmerkelijk hoeveel George Lucas van zijn oerkennis heeft gebruikt om de serie Star Wars te schrijven.

Om een einde te maken aan de gevechten, en om de Aarde in vrede te koloniseren, besloot de Hoge Raad op de planeet Hatona, in het Andromeda stelsel tot een interstellaire samenkomst. De samenkomst vond plaats buiten het Melkwegstelsel, voorgezeten door een neutraal college, omdat alle beschavingen binnen het Melkwegstelsel bij de oorlogen waren betrokken.

De Kristallen Schedel

Toen de Hatona Raad bijeenkwam om leven op Aarde tot ontwikkeling te brengen, werden ze met twee vragen geconfronteerd. Ten eerste, als de Aarde wezens achter werden gelaten om zich zelf te evolueren, hoe konden ze dan ooit hun ware afkomst ontdekken, en ten tweede, als er geen begeleiding was, hoe konden ze dan aangespoord worden om in de juiste richting te evolueren.

Een E.T. groep, overwegend van niet-fysieke aard, besloot een opslag voor kennis achter te laten, voor hen die zich voldoende ontwikkelden om het te begrijpen. Deze gespierde wezens waren lang en hadden een goudgebronsde huid, goudkleurig haar en violette ogen.

Op etherisch niveau creëerde deze E.T. groep een object dat alle kennis van de Wijsheid van God zoals zij die kenden bevatte. Ze voorzagen dat object ook met de geschiedenis van het universum en alle technologie die ooit nodig zou kunnen zijn. De groep gaf het object de uiterlijke vorm van een vrouwelijk menselijke schedel, zonder raciale kenmerken.

De schedel vertegenwoordigde alle mensachtige wezens als symbool van broederschap en eenheid. Het vrouwelijke was gekozen omdat het in een fysieke werkelijkheid geplaatst moest worden als symbool voor een overwonnen ego… De keus voor kristal was ingegeven omdat kristal de hoogst mogelijke frequentie in de fysieke werkelijkheid vertegenwoordigde: zuiverheid, helderheid, concentratie, en verheerlijking.
Communicatie instrument.
Het verwijderbare kaakbeen symboliseerde het feit dat het een communicatie instrument was.
De E.T. groep liet de Kristallen Schedel achter bij de eerste Lyriaanse/Atlanteaanse beschaving in een tempel, om daar te wachten op haar activatie door de Lyrianen/Atlanteanen van eonen later.

Toen de Sirianen de tweede generatie van de Lyriaanse/Atlanteaanse beschaving infiltreerden, onderhandelden ze met de Atlanteanen om de schedel te bestuderen.

Na verloop van tijd creëerden ze een exacte duplicaatschedel en brachten het mee terug naar Sirius A. Andere buitenaardsen maakten inferieure kopieën om ze te gebruiken bij hun eigen menselijke scheppingen.
Tegen de tijd dat de derde generatie Lyrianen/Atlanteanen zich gevestigd had, was het ware doel van de Kristallen Schedel bijna vergeten.

De machthebbers gebruikten de Kristallen Schedel voor hun eigen negatieve doeleinden en beseften niet dat dit al hun eigen kwade daden en slechte bedoelingen versterkte en reflecteerde.

Daarbij kwam het feit dat de Kristallen Schedel zo was gemaakt dat hij alle gedachten die in zijn aanwezigheid geuit werden terugspiegelde, waardoor het een deel werd van het mentale veld van de denker. De Kristallen Schedel leert ons dat het fysieke Universum gedachten spiegelt.

Toen Atlantis zonk, vluchtten de hoge priesters naar Centraal Amerika, waar de Procyonianen de Maya volkeren hebben gezaaid. Bij de Maya werd het een object van aanbidding en verering tot dat de Maya van de Aarde werden geëvacueerd.
Uiteindelijk bleef de Kristallen Schedel onder de ruïnes begraven tot aan zijn ontdekking in de eerste helft van de vorige eeuw, omdat de Kristallen Schedel zelf gevonden wilden worden.

Deze Kristallen Schedel functioneert via de drievoudige communicatietechniek; kleur, toon en archetype. Wanneer enig denkbare combinatie van deze drie wordt geprojecteerd of gedacht in aanwezigheid van de Kristallen Schedel, gaat er een programma open dat gecodeerd is op een speciale frequentie resonantie.

Hoewel er een oneindig aantal combinaties gebruikt kan worden is er slechts één die het programma in de Kristallen Schedel kan ontsluiten om de mensheid te leren. De linkerhersenhelft vertegenwoordigt taal, en de rechterhersenhelft vertegenwoordigt alleen gedachten. De pijnappelklier van communicatie brengt balans en vertaalt de hersenhelften met behulp van archetypen.

Archetypen kunnen geometrische vormen zijn, letters, cijfers, oude Hebreeuwse symbolen, pictogrammen of elke denkbare combinatie hiervan. Kleuren maken ook deel uit van de triade, met een geheel eigen taal. De linkerhersenhelft is donker, en de rechterhersenhelft is licht, en weer is het de pijnappelklier die hen in balans brengt en ze vertaalt door middel van kleuren.

Tonen, klanken, vertegenwoordigen de drie-eenheid van geluid, en scheppen evenwicht tussen muziek en stilte. Op dezelfde manier brengt de Kristallen Schedel evenwicht tussen Gods Geest en de stoffelijke werkelijkheid.

Soms wordt de Kristallen Schedel niet-fysiek/onzichtbaar. Omdat het werd gecreëerd zonder een lichaam, symboliseert de schedel het nutteloze/nodeloze van een stoffelijk lichaam. De Kristallen Schedel vormt een brug tussen alle werkelijkheidsniveaus. Een ieder die de reeksen van de drie-eenheid van communicatie kent, wordt almachtig en alwetend.

Meer communicatie instrumenten

De Kristallen Schedel is één van de vele overblijfselen van één van de vele interstellaire beschavingen/volkeren die de mensheid als verre voorouders mag beschouwen. Omdat de mens nog steeds in tijd/ruimte concepten functioneert, wil ik jullie er op wijzen dat het woord voorouders ook een toekomstig ras of mensensoort impliceert.

Als je de raderen van cycli in de Schepping begint te begrijpen, zie je ook in dat we terug gaan naar de 'toekomst'. Alle communicatie instrumenten die ons zijn nagelaten zijn bedoeld om de hereniging met onze multidimensionale zelven te vergemakkelijken. Wij leven in een tijd/ruimte werkelijkheid. Tijd/ruimte continua zijn voorwaarden om vorm te manifesteren. Dat is de voornaamste reden waarom de mensheid verwacht dat mensachtigen herkenbare fysieke kenmerken hebben.

De werelden van vorm zijn echter zo onvoorstelbaar divers, dat zelfs een serie als Star Trek nog niet alle vormen van bewust leven toont. Dan zijn er nog talloze non-fysieke, fijnstoffelijke en etherische expressies van bewust leven in het ons bekende Universum. Begrijp alsjeblieft dat de Aarde een gigantisch experiment is, en dat altijd zal zijn.

Dat experiment hebben wij 'lang geleden in een ver verwijderde Galaxis' zelf bedacht en gemanifesteerd. Wij zijn het die deze artefacten en communicatie middelen hebben ontworpen en achtergelaten om ons aan onze ware afkomst te herinneren. Wij zijn het die het experiment zover hebben verfijnd en doorgevoerd dat we zelfs een Sluier van Vergetelheid hebben ontwikkeld om te ervaren hoe het is om niet meer scheppergod te zijn…Het artikel op deze pagina mag vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron:
© ArjunA - www.assayya.com


Skulls van Joshua Shapiro en Sylvia