Stervensbegeleiding
 
 
Stervensbegeleiding
Wanneer we geboren worden, worden we geboren in de ander. Wanneer we sterven worden we geboren in onszelf. Indien er begeleiding gewenst is bij het overgaan naar het licht kunnen er diverse aspecten spelen, zoals o.a. vergeving, onuitgesproken items of angsten. Er zijn diverse technieken en rituelen mogelijk om onze dierbaren op een liefdevolle manier te begeleiden in het stervensproces, zodat we samen op een mooie manier afscheid kunnen nemen.

Zo als u begrijpt is deze begeleiding op het psychische, mentaal, emotionele en spirituele vlak. Er kunnen diverse rituelen of gesprekken plaats vinden afhankelijk van de wens van de stervende en de familie.
Hierbij kunt u denken aan:

Vergeving
Het schoon maken van de chakra's
Terug gaan naar items zoals voorouders, woede, gekwetstheid of verdriet
Koorden los maken die nog verbonden zijn met mensen op aarde
Despacho rituelen
Transformational Interface Soulssession
Transitie
Recapitulatie
Overgangsritueel/dodenriten

Zowel voor degene die overlijd als de achterblijvende familie is het van groot belang om elkaar te vergeven voordat onze dierbare overgaat. Indien er begrip is voor de processen en moeilijkheden van anderen en men de functie in kan zien van hetgeen we elkaar spiegelen kan men tot wederzijds begrip en uiteindelijk vergeving komen. Dit vanuit een universele visie gebaseerd op esoterie en evolutiepsychologie. Hierbij wordt uitgegaan van groei van bewustzijn tijdens onze aardse levens.

Als iemand stervende is kan het zijn dat diegene toch nog graag bepaalde aspecten door wil spreken met zijn dierbaren. Dit is erg belangrijk omdat zo karmische verbanden alsnog opgelost kunnen worden zodat deze in volgende levens niet weer aan bod hoeven te komen. Ook voor de familie die achterblijft  geeft het veel rust als men in liefde en vergiffenis afscheid kan nemen.

Het schoon maken van chakra's is belangrijk omdat de zware energieën, ontstaan door o.a. verdriet, pijn, trauma's of woede meegenomen worden in het astraal lichaam van de overledene en in een volgende incarnatie weer in onze energetische blauwdruk terug komen.


Er kunnen koorden los gemaakt worden met mensen op aarde waar je nog sterk mee verbonden bent en die je vrij maken om in je eigen energie te komen.

Het terug gaan naar voorouders kan ons helpen inzicht te krijgen in deze karmische verbanden die er zijn. Alles wat in dit leven nog verwerkt wordt, werkt door op de genen en het DNA van onze kinderen en kleinkinderen.

Er kunnen diverse soorten despacho rituelen ingezet worden om de processen bij de stervende en familie te ondersteunen. Dit is afhankelijk van wat er zich aandient. Een despacho is een zeer krachtige gebedsheling waarbij de priester-sjamaan zijn of haar gebeden met de adem en intentie verbindt aan de verschillende natuurlijke materialen waarmee hij of zij een mandala creëert. De krachten uit de onzichtbare wereld worden daarbij voelbaar en merkbaar. Zij worden middels de despacho gebundeld en gericht voor specifieke en gewenste heling en groei in de wereld. De despacho wordt daarna in het vuur geofferd aan de Grote Geest en de spirits en helende krachten die hier naartoe komen en hierbij aanwezig zijn, worden door de priester-sjamaan bij de mensen naar binnen gebracht en brengen hen heling. Het maken van een despacho is een gemeenschappelijk gebeuren en opent het hart van allen die daarbij aanwezig zijn. Het is een prachtig ritueel waarmee men in harmonie komt met de mensen, aarde en schepping. Het maken van een despacho is een daad van het hart en draagt een grote eenvoud en schoonheid in zich. Speciaal tijdens de overgang kan ook de Anja despacho ingezet worden, waarbij je om bevrijding vraagt van de dingen die nog niet voltooit zijn. Het is de afronding,  completion.

De Transformational Interface Soulsession kan ik inzetten voor zowel de stervende, als de mensen die achterblijven. Soms hebben wij bepaalde gebeurtenissen zo ver weg gestopt dat ze in ons onderbewuste zijn opgeslagen. Dit omdat ze te moeilijk of pijnlijk voor ons waren. Omdat deze gebeurtenissen nog wel invloed hebben op ons dagdagelijkse leven is het belangrijk dat  deze energieën weer naar boven komen om verwerkt to kunnen
worden. De Transformational Interface Soulsession is een reis samen met de cliënt waarin we samen één worden in het veld van onvoorwaardelijke liefde maar toch beiden onze individualiteit behouden, zo krijg ik toegang tot zeer veel informatie.
Ik werk via mijn eigen lichaam waar alle blokkades opgespoord worden en direct opgeruimd worden. Er worden oude lagen geopend waardoor er toegang komt tot informatie die vaak heel ver weg is gestopt en waar de cliënt in het bewuste leven vaak geen toegang meer tot heeft. Je hoeft zelfs geen vraag te stellen, er komt precies aan de orde wat op dit moment geheeld mag worden. Het kan zijn dat er oude trauma's naar boven komen uit dit of vorige levens, je schaduwkant die met je spreekt, je innerlijk kind dat met je communiceert of je afgewezen zelf, negatieve entiteiten worden weggehaald, reinigingen kunnen plaats vinden van aura's of heling
van het lichaam en/of blokkades, een soulretrieval of zelfs re-birthings plaats kunnen vinden. Het is een uiterst effectieve maar zeer intensieve sessie die helend en inzichtgevend is en waarbij een grote opruiming word gehouden en de weg weer vrij zal zijn.

Een Transitie is een algeheel schoonmaakritueel waarbij alle oude patronen worden losgelaten. Met de sjamanenstenen, kuja's (dit zijn levende stenen verbonden met alle Inca Sjamanen) wordt de zware energie , hucha uit het lichtlichaam gehaald. Daarna wordt het oeverschreven met levende lichtgevende energie.
Tijdens de recapitulatie roept de stervende al zijn dierbaren bijeen en kan er afscheid genomen worden. Iedereen kan zijn laatste woorden spreken. Hierbij gaat het dan wel om vergiffenis en liefde en niet meer om tegenstellingen.
Het overgangsritueel of dodenriten gebeurt binnen 48 uur na het overlijden. Hierbij wordt het astraal lichaam van het etherisch gescheiden waardoor de overgang gemakkelijk kan verlopen.PRIJZEN:

Begeleiding
Transformational Interface Soulssesion 
Despacho ritueel  inclusief materialen
Reiskosten


Alles is inzetbaar naar behoefte van de stervende en de mensen die achterblijven. Mochten er nog vragen zijn dan kunt u vanzelfsprekend contact opnemen.
U kunt ook  voordat u een besluit neemt, eerst nader kennis maken en uw wensen door spreken. Dit gesprek is geheel kosteloos.


65
85
150
0.35    
euro per uur
euro per uur
euro per sessie
euro per km